Schoolventilatie

 

Waarom is goede schoolventilatie belangrijk?

Een ruimte die niet of onvoldoende geventileerd wordt, ontstaat langzaam een tekort aan zuurstof en een teveel aan koolzuurgas. Mensen ademen immers zuurstof in en koolzuurgas (CO2) uit. Ventilatie zorgt ervoor dat steeds nieuwe, zuurstofrijke lucht van buiten wordt aangevoerd, terwijl de koolzuurrijke en verontreinigde binnenlucht wordt afgevoerd. Ventilatie zorgt er ook voor dat de lucht binnen niet te vochtig wordt. De lucht die we uitademen is namelijk vochtiger dan de lucht die we inademen. En zelfs als we niet bewegen, transpireren we nog wel een beetje.

In een ruimte waar een paar mensen aanwezig zijn (zoals een klaslokaal), gaat het al snel om aanzienlijke hoeveelheden. Slechte ventilatie is een belangrijke veroorzaker van allergische reacties als benauwdheid, hoofdpijn en zelfs astma. Vooral kinderen zijn daar extra gevoelig voor.

Op de meeste scholen in Nederland blijkt het slecht gesteld met de schoolventilatie. En dat terwijl er een relatie bestaat tussen frisse schone lucht, schoolprestaties en ziekteverzuim van docenten en leerlingen. Naar aanleiding van een onderzoek van TNO naar het binnenmilieu op scholen, heeft het ministerie van VROM besloten hier werk van te maken.

Schoolventilatie