Luchtbehandeling

Toepassing voor: horeca gelegenheden, kantoren e.d.

Deze luchtbehandeling is opgebouwd uit een luchtbehandelingskast voor luchttoevoer en een afzuigventilator, een kanalensysteem en instelbare toe- en afvoerroosters of instelbare ventilatieventielen voor luchttoevoer en –afvoer in de aan te sluiten ruimtes.

De luchttoevoer en – afvoer van en naar buiten moeten worden aangesloten op gescheiden dakdoorvoeren met voldoende onderlinge afstand (geplaatst overeenkomstig NEN 1087). Bij gelijkstroomventilatoren kunnen deze worden ingesteld op een maximale capaciteit en eenvoudig aangestuurd worden door middel van een 0-10 V signaal (bijvoorbeeld via een meerstandenschakelaar).

Luchtstroming Ventilatie
Luchtbehandelingssystemen